->   Strona główna
large small default
Publikacja

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu jeden z rezultatów projektu pn. „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorstw S.A., którego celem było zbudowanie partnerstwa na rzecz promocji roli nauki w rozwoju gospodarczym oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych dotyczących potrzeb przedsiębiorstw i oferty jednostek badawczo-rozwojowych.

Zmieniony ( Poniedziałek, 18 Styczeń 2010 11:20 )
Więcej…
 
Podsumowanie realizacji projektu.

„Nauka dla Biznesu = Biznes dla Nauki – podsumowanie realizacji projektu”, Konferencja objęta honorowym patronatem MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - 11 grudnia 2009 r. -

Podczas konferencji nie tylko podsumowano działania zrealizowane w projekcie – pierwsze inicjatywy zorganizowane w ramach projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem, ale pojawiły się również pytania – dlaczego przedsiębiorcy mieliby współpracować z naukowcami i badaczami? Jak sam projekt może temu pomóc?

Więcej…
 

Kilkadziesiąt instytutów, uczelnie techniczne, centra badawczo-wdrożeniowe - to znaczący potencjał naukowo-badawczy, którym dysponuje województwo śląskie. Jak te możliwości wykorzystać w praktyce? W jaki sposób zachęcić do współpracy z przedsiębiorstwami? Ma w tym pomóc projekt "Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od lipca 2008 roku jest realizowany przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

Realizując projekt chcemy skutecznie łączyć Biznes z Nauką i Naukę z Biznesem, podnosić świadomość o roli nauki w rozwoju gospodarczym.